Make your own free website on Tripod.com
FALSAFAH SEKOLAH

Menyedari hakikat bahawa murid-murid sekolah ini mempunyai kebolehan dan berpotensi untuk berkembang maju, maka sekolah ini akan berusaha ke tahap yang maksima untuk memberi peluang yang seluas mungkin kepada mereka untuk maju dan mempertingkatkan kecerdasan intelek, rohani, emosi dan jasmani mereka berpastikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

"Kami guru-guru sekolah ini akan bersuaha sedaya upaya untuk memberi pendidikan bermutu tinggi yang bersepadu bagi melahirkan insan yang baik dan sempurna berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara"

 

HOME