Make your own free website on Tripod.com

PIAGAM PELANGGAN

 

1. Mengurus segala kerja dengan cekap, bijaksana dan berkesan.

2. Memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, segera dan adil

3. Menyediakan segala kemudahan dan peralatan berkaitan dengan Kurikulum dan Ko-Kurikulum serta pentadbiran secukupnya dan menggunakannya dengan berkesan.

4. Sentiasa mengadakan program-program dan aktiviti-aktiviti bagi mewujudkan sekolah yang berdisiplin tinggi, bersih, cekap, amanah, dinamik, berbudaya keilmuan, berketerampilan dan bernilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

5.Sentiasa menyemai dan menyuburkan budaya sekolah penyayang melalui keperihatinan semua kakitangan, guru, pelajar dan ibubapa bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang pentadbiran kurikulum dan ko-kurikulum.

 

HOME