Make your own free website on Tripod.com
                   
   
  TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN  
   
  Bagi                
    500    km. pertama  km. X  0.60        sen/km : RM   
    501    km -  1,000 km          km. X                sen/km : RM  
    1,001 km - 1,700 km        km. X                sen/km : RM  
    1,700 km - dan seterusnya        km. X                sen/km : RM  
                            Jumlah: RM   
   
  TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM  
   
    Teksi [ Resit ………………………………………………………..   RM  
    Bas  [ Resit ………………………………………………………...    RM  
    Kereta Api [ Resit ………………………………………………….   RM  
    Feri [ Resit ………………………………………………………….   RM  
    Lain-lain           RM  
                          Jumlah*: RM  
                   
  TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN  
                   
       hari  X    Elaun  Makan  Sebanyak                 RM32.00   / hari RM   
        hari   X   Elaun  Harian  Sebanyak                 RM16.00    / hari RM   
                         Jumlah*: RM  
   
  TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING  
   
         X    BSH   sebanyak                                RM       /  hari RM  
    [ Resit No. 0033…………………………..….……………………………]    
                 Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan                                 ]    
           X    Elaun Lojing Sebanyak                    RM                 /  hari RM  
                        Jumlah*: RM  
   
  TUNTUTAN PELBAGAI  
     
  Tol [Resit…………………………………..…………………………………..] RM  
  Tempat Letak Kereta [ Resit…….……..…....…………...………………..…..] RM  
  Dobi [ Resit……………………..……...………………...……………………] RM  
  Pos [ Resit………………………………………………………………….….] RM  
  Telefon, Teleks, Faks [ Resit…………………………………………………..] RM  
  Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) RM  
  [ Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja]      
                               Jumlah Tuntutan: RM  
                   
                   
                 
                   
   
  PENGAKUAN  
   
  Saya mengaku bahawa :              
       
  (a)  perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah  dibuat atas urusan rasmi;    
       
  (b)  tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan  
         bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkenaan yang berkuatkuasa semasa;    
       
  (.c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM         telah sebenarnya dilakukan dan    
        dibayar oleh saya.    
       
  (d) panggilan telefon sebanyak RM…………… dibuat atas urusan rasmi;  dan    
       
  (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.    
       
       
       
  Tarikh: _____________________________                                     ………………………………………………….  
             (Tandatangan )  
       
                   
   
  PENGESAHAN  
   
  Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.      
       
       
  Tarikh:                                                                                                       ……………………………………………..  
              (Tandatangan)  
       
          ……………………………………………..  
                 (Nama)    
       
       
          …………………………………………….  
               (Jawatan)    
    b.p. Ketua Setiausaha/  
            Pegawai Pengawal  
                   
   
  PENDAHULUAN DIRI (jika ada)  
   
                   
  Pendahuluan Diri diberi RM  
       
  Tolak:  Tuntutan sekarang         RM  
       
  Baki dituntut/Baki dibayar balik RM  
                   
                   
Catatan:
*    jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
** potong mana yang tidak berkenaan